viArmoured Cable

Dây ô tô được thiết kế cho các phương tiện DC 12V/24V. Các dây chính dành cho mạch động cơ có dòng điện cao, dây phụ trợ cho truyền tải tín hiệu. Các loại bao gồm dây chính GPT 18AWG; dây phụ trợ 20AWG. Được phê duyệt theo tiêu chuẩn ISO 6722. Chứng nhận bởi UL/SAE J1128, CSA C22.2 No 214 cho việc sử dụng trong ô tô.