viSpecial cable

Cáp đặc biệt được thiết kế cho các ứng dụng chuyên dụng như sử dụng trong y tế, quân sự, hàng không vũ trụ. Các tính năng bao gồm khả năng chống ồn, tính linh hoạt cao, độ bền, khả năng kháng hóa chất. Các loại bao gồm đồng trục, dây nối, cáp âm thanh được bảo vệ.