viExcellence in delivery
Nhà máy sản xuất của KUKA CABLE nằm tại Quận Jinshan, Thượng Hải và có diện tích hơn 7,000m². Với 11 dây chuyền sản xuất, chúng tôi có khả năng sản xuất 160,000 KM cáp mỗi năm (tương đương quanh trái đất 4 lần) với thời gian hoàn thành trung bình là 14 ngày.
viStrict supply chain management
We insist on choosing raw material suppliers within the Tüv certification system, eliminating the use of recycled raw materials, poor quality conductors and substandard additives to ensure high quality production standards.
Tổng quan về Lab
KUKA CABLE có mặt trong các phòng thí nghiệm hàng đầu, nơi các đặc tính cơ và điện của cáp được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng đầu.
Xem thêm