viIndustrial Cable

Cáp công nghiệp là loại cáp có mục đích chung cho các thiết bị công nghiệp. Chúng bao gồm cáp thiết bị 18AWG, cáp điều khiển 24AWG, cáp Ethernet Cat5e cho mạng. Áo khoác có độ linh hoạt cao, chống dầu/UV/ozone cho môi trường công nghiệp.