các sản phẩm

KUKA CABLE đã sản xuất cáp từ năm 1988 tại nhà máy ở gần thành phố Nuremberg, cụ thể là nhà máy ở Windsbach. Đây là nơi bắt đầu sản xuất cáp của chúng tôi. Các cơ sở thử nghiệm của chúng tôi cũng tọa lạc tại cùng một địa điểm, và đến nay, khả năng sản xuất tại Windsbach đã được mở rộng ba lần, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với Đức làm địa điểm sản xuất. Các nhà máy sản xuất khác tại châu Âu nằm ở Meissen/Đức và Jaworzno/ Ba Lan. Từ năm 2014, một nhà máy sản xuất thêm đã được thiết lập tại Taicang/Trung Quốc, giúp chúng tôi phản ứng nhanh chóng và linh hoạt đối với các yêu cầu từ khách hàng châu Á.