Renewable energy accounts for 59% of electricity in Portugal from January to October 2021

Dữ liệu từ công ty điện lực Bồ Đào Nha Redes Energeticas Nacionais (REN) cho thấy các nhà máy năng lượng tái tạo tạo ra đủ điện để đáp ứng 59% nhu cầu điện của Bồ Đào Nha từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021.


Thủy điện và điện gió đóng góp nhiều nhất, lần lượt chiếm 25% và 24% nhu cầu quốc gia. Năng lượng sinh khối đứng thứ hai với 6% và quang điện mặt trời (PV) với 4%.


Điện không tái tạo chiếm 31%, với khí đốt tự nhiên chiếm 29% và than đá chiếm 2%, theo REN. Năng lượng nhập khẩu đáp ứng 10% tiêu dùng nội địa còn lại.


Riêng trong tháng 10, sản lượng điện tái tạo đã cung cấp 44% lượng tiêu thụ nội địa. Tài nguyên không tái tạo và nhập khẩu lần lượt chiếm 34% và 22% còn lại.


Tiện ích lưu ý rằng tiêu thụ điện tổng thể của Bồ Đào Nha đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, hoặc 2,2% khi tính đến nhiệt độ và số ngày làm việc.