Làm thế nào để xem thị trường cáp năng lượng mặt trời của Trung Quốc vào năm 2022

Ở những vùng nghèo nàn và hẻo lánh của Trung Quốc, phương pháp thu nhiệt vẫn là đốt củi. Điều này không chỉ làm tăng hàm lượng các chất độc hại trong không khí, gây ô nhiễm môi trường ở mức độ nhất định, nguy hại đến tính mạng và tài sản của con người. Sử dụng phát điện quang điện để thu được năng lượng nhiệt không chỉ có thể giảm hiệu quả việc tiêu thụ năng lượng hóa học và gỗ, mà còn đảm bảo sự cân bằng của môi trường sinh thái xung quanh. Có lợi khi hấp thụ năng lực sản xuất của ngành sản xuất điện từ quang điện. Trong những năm gần đây, năng lực sản xuất của ngành sản xuất điện quang điện của nước tôi vẫn ở mức cao. So với nhu cầu và công suất tiêu thụ của sản xuất điện mặt trời, công suất phát điện quang điện có phần thặng dư. Trước đây, giải pháp cho vấn đề dư thừa công suất trong ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc tương đối đơn giản và về cơ bản là dựa vào xuất khẩu. Do đó, sự phát triển của ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc phần lớn bị ảnh hưởng bởi thị trường môđun quang điện nước ngoài.


Ngày nay, quốc gia này đã đưa ra một chính sách chính xác về "xóa đói giảm nghèo bằng năng lượng mặt trời", đã chỉ ra hướng tiêu thụ công suất dư thừa trong ngành sản xuất điện mặt trời trong quá khứ. Trong môi trường thị trường nơi quy mô và số lượng các dự án xóa đói giảm nghèo tăng lên hàng năm, việc áp dụng hợp lý các dự án phát điện quang điện phân tán trong các dự án xóa đói giảm nghèo đã làm giảm hiệu quả sự phụ thuộc của ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc vào xuất khẩu và cải thiện lợi ích kinh tế của quang điện trong nước. Vào năm 2022, cáp mặt trời Thành phố của Trung Quốc sẽ còn nóng hơn nữa.