Đầu nối bảng điều khiển năng lượng mặt trời MC4 Cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2

Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 KUKACABLE là loại Đầu nối pin năng lượng mặt trời đặc biệt phù hợp với các mô-đun quang điện mặt trời trong hệ thống. Về chất liệu của cáp kéo dài năng lượng mặt trời, vật liệu cách điện là XLPE hoặc PPO, vật liệu dây dẫn là đồng nguyên chất hoặc mạ thiếc, vật liệu cách điện của cáp là polyetylen liên kết chéo;

 • Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图1)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图2)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图3)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图4)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图5)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图6)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图7)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图8)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图9)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图10)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图11)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图12)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图13)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图14)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图15)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图16)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图17)

  Đầu nối pin năng lượng mặt trời MC4 cáp mở rộng năng lượng mặt trời 4mm2(图18)


  Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message
 • Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message