H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu

Cáp H01N2-D / E được sử dụng như một kết nối với rô bốt hàn trong ngành công nghiệp ô tô, nhà máy đóng tàu và thủ công / tự động dây chuyền hoạt động và hàn điểm. Những loại cáp này lý tưởng để sử dụng như một cáp pin kết nối hoặc trong bộ lưu trữ pin các hệ thống.

 • H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图1)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图2)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图3)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图4)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图5)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图6)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图7)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图8)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图9)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图10)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图11)

  H01N2-D / E (NSKFFOU) Cáp hàn uốn tiêu chuẩn Châu Âu(图12)


  Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message
 • Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message