12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song

* Dây dẫn bằng đồng không chứa oxy giúp giảm thiểu tín hiệu.

* cáp đôi phẳng bao gồm 2 lõi cáp thành mỏng với vỏ bọc PVC.

* Cáp tường mỏng có đặc tính hiệu suất cao.

* Thích hợp cho các ứng dụng tự động, hàng hải và các ứng dụng điện áp thấp khác.

 • 12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图1)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图2)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图3)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图4)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图5)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图6)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图7)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图8)

  12v vỏ bọc đôi cáp phẳng dây cáp ô tô xương dây song song(图9)


  Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message
 • Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message