Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m

* Dây dẫn bằng đồng không chứa oxy giúp giảm thiểu tín hiệu.

* cáp đôi phẳng bao gồm 2 lõi cáp thành mỏng với vỏ bọc PVC.

* Cáp tường mỏng có đặc tính hiệu suất cao.

* Thích hợp cho các ứng dụng tự động, hàng hải và các ứng dụng điện áp thấp khác.

 • Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图1)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图2)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图3)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图4)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图5)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图6)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图7)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图8)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图9)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图10)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图11)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图12)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图13)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图14)

  Cáp tự động đôi phẳng 2 lõi 2 lõi mỏng 30m(图15)


  Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message
 • Thông điệp
  Name
  Position
  Phone
  Email
  Address
  Message