Chúc mừng buổi họp tổng kết cuối năm KUKA CABLE 2021 thành công tốt đẹp

KUKA CABLE tổ chức buổi họp mặt tổng kết cuối năm 2021 vào chiều ngày 19 tháng 01 năm 2022. Toàn thể CBCNV Kuka đã cùng nhau tập trung để tổng kết một năm đã qua và hướng tới chặng đường mới trong năm 2021. Hội nghị này nhằm mục đích nêu gương vai trò của những nhân sự và tập thể xuất sắc, đồng thời để khơi dậy tinh thần hăng say làm việc và tinh thần tôn vinh của nhân viên, tại buổi tuyên dương, công ty đã tuyên dương những cá nhân đạt 3 doanh số hàng đầu của công ty năm 2021. Lần này, lãnh đạo KUKA CABLE Tim nhấn mạnh rằng cả hai giới thiệu nhân tài và dịch vụ khách hàng phải hướng tới con người, và khuyến khích tất cả nhân viên chào đón năm 2022 với một thái độ mới.