KUKA CABLE đã tổ chức sự kiện theo chủ đề Lantern Riddle trong Lễ hội đèn lồng

       Nhằm tiếp nối văn hóa truyền thống Trung Hoa và tạo không khí giao hòa, KUKA CABLE đã phát động hoạt động chủ đề “Lễ hội đèn lồng tháng Giêng âm lịch, đoán câu đố về đèn lồng năm Canh Dần” vào chiều ngày 16/02. Tất cả nhân viên của Kuka được chia thành các cuộc thi đoán câu đố về đèn lồng và cùng nhau tổ chức Lễ hội Đèn lồng.