CÁP KUKA nhận đặt hàng 50.000 mét cáp nối đất đôi và cáp tps

KUKA CABLE đã nhận được một đơn đặt hàng mới cho dây nối đất kép tại Úc vào tuần trước. 50.000 mét cáp tps để giúp một dự án điện. Hiện tại, KUKA CABLE đã thiết lập thành công hệ thống phân phối hoàn chỉnh tại Úc và hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối trong nước. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, hãy gọi cho chúng tôi và trở thành nhà phân phối của chúng tôi.