KUKA CABLE ra mắt sự kiện Dream Plan 2022

       KUKA CABLE đã khởi động kế hoạch mơ ước hàng năm 2022 vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Với sự nỗ lực chung của tất cả các đối tác làm việc, Kuka đã đạt được bước đột phá mới về hiệu quả hoạt động vào năm 2021, đồng thời mang lại sự giúp đỡ to lớn cho cuộc sống và công việc của từng đối tác nhỏ . Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và phấn đấu của CBNV, KUKA CABLE đưa ra kế hoạch mơ ước 2022 hàng năm nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của CBNV và công ty, nhanh chóng hiện thực hóa sự giàu có.